Card image cap

Đầu Tư Forex || Bài 1: Đầu Tư Forex Hay Chứng Khoán

Hầu như những người mới bắt đầu vào môn Trading đều có một câu hỏi thế này: “Cái nào tốt hơn, Forex hay Chứng Khoán”? Trong Chứng Khoán và Forex có những điểm mạnh và yếu khác nhau ở từng thị trường.

Card image cap

Đầu Tư Forex || Bài 2: Nên Đầu Tư Gì Bây Giờ?

Đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử crypto hay forex? Nhà đâu tư nhên đầu tư gì vào thời gian hiện tại?