Card image cap

Đầu Tư Forex || Bài 1: Đầu Tư Forex Hay Chứng Khoán

Hầu như những người mới bắt đầu vào môn Trading đều có một câu hỏi thế này: “Cái nào tốt hơn, Forex hay Chứng Khoán”? Trong Chứng Khoán và Forex có những điểm mạnh và yếu khác nhau ở từng thị trường.

Card image cap

Đầu Tư Forex || Bài 2: Nên Đầu Tư Gì Bây Giờ?

Đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử crypto hay forex? Nhà đâu tư nhên đầu tư gì vào thời gian hiện tại?

Card image cap

Đầu Tư Forex || Bài 3: Trong Forex, Depth Of Market Là Gì?

Depth Of Market (DOM) - Độ Sâu Thị Trường Là Gì? Có một số kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để giúp việc quyết định về hướng mà thị trường có thể sẽ di chuyển, đó chính là DOM - Depth Of Market, còn được biết với tên gọi là “Độ Sâu Của Thị Trường”. hoàn toàn có thể dễ dàng nắm bắt được thị trường và bắt đầu có được các giao dịch có lợi nhuận.