Card image cap

Chiến Thuật Indicator Nâng Cao || Bài 1: Quạt Gann

Chiến thuật giao dịch Forex theo quạt gann là một chiến thuật giao dịch theo Hỗ trợ và kháng cự. Giao dịch này dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự trong forex mạnh vượt trội. Indicator Quạt Gan (Gann Fan) hình thành dựa trên lý thuyết thị trường tài chính Forex di chuyển theo dạng hình học

Card image cap

Chiến Thuật Indicator Nâng Cao || Bài 2: Andrew's Pitchfork

Chiến thuật giao dịch theo Pitchfork của Andrew là chiến thuật giao dịch như mô hình kênh giá trong giao dịch Forex. Với chiến thuật này, bạn có thể giao dịch Forex nâng cao với Breakout, sẽ củng cố thêm cho bạn nào thích giao dịch Forex theo breakout

Card image cap

Chiến Thuật Indicator Nâng Cao || Bài 3: Wolf Waves

Chiến thuật giao dịch theo Wolf Waves là chiến thuật Forex dựa trên mô hình giá có thể giao dịch trên tất cả các cặp tiền khác nhau. Nền tảng của chiến thuật Forex này là giao dịch theo Sóng Elliot và sự mất cân bằng của cung và cầu trên thị trường Forex.