Card image cap

Harmonic Là Gì? || Bài 1: Mô Hình Harmonic

Harmonic là một trong những mô hình giá quan trọng trong quá trình giao dịch Forex. Vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Harmonic là gì và cách giao dịch với Harmonic ra sao?

Card image cap

Harmonic Là Gì? || Bài 2: Mô Hình Harmonic Bat

Harmonic Bat còn được biết đến là mô hình con dơi. Đây là một loại Harmonic thường xuyên gặp trên thị trường Forex. Vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Harmonic Bat qua bài viết này

Card image cap

Harmonic Là Gì? || Bài 3: Mô Hình Harmonic Cypher

Harmonic Cypher ít được xuất hiện trong thị trường Forex. Mô hình Harmonic cần phải đáp ứng đủ các nguyên tắc của Fibonacci. Vậy, nó là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu

Card image cap

Harmonic Là Gì? || Bài 4: Mô Hình Harmonic Crab

Harmonic Crab còn được biết đến là mô hình con cua. Đây là một loại Harmonic thường xuyên gặp trên thị trường Forex. Vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Harmonic Crab qua bài viết này

Card image cap

Harmonic Là Gì? || Bài 5: Mô Hình Harmonic Butterfly

Harmonic Butterfly còn được biết đến là mô hình con bướm. Đây là một loại Harmonic thường xuyên gặp trên thị trường Forex. Vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Harmonic Butterfly qua bài viết này

Card image cap

Harmonic Là Gì? || Bài 6: Mô Hình Harmonic Garley

Harmonic Garley cũng như các mô hình Harmonic khác, đây là một loại mô hình đảo chiều có 4 chân và phải tuân thủ theo 3 quy tắc của Fibonacci sau đây

Card image cap

Harmonic Là Gì? || Bài 7: Tổng Hợp Mô Hình

Ở bài này, chúng ta điểm qua về các mô hình Harmonic mà chúng ta đã được học. Cùng nhau nhận biết sự khác biệt của chúng để dễ dàng học thuộc nhé các bạn