Chiến lược giao dịch với mô hình Harmonic Gartley cũng giống như các mô hình Harmonic khác: là một mô hình đảo chiều có bốn chân và dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Một hình Gartley hoàn chỉnh cần 3 quy tắc Fibonacci sau:

  • AB = 0.618 XA;
  • BC = 0.382 hoặc 0.786AB;
  • CD = 0.786 XA.

imageimage


TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên