Card image cap

Heikin Ashi Là Gì? || Bài 1: Biểu Đồ Heikin Ashi

Trong Forex, chúng ta đa phần sử dụng biểu đồ nến nhật (Candlesticks) hoặc biểu đồ thanh (Bar chart) hoặc biểu đồ đường (Line Chart), ngoài ra, các Pro trader khác còn sử dụng thêm biểu đồ nến Heikin Ashi. Ở bài viết này chúng ta sẽ nói qua về Heiskin Aishi

Card image cap

Heikin Ashi Là Gì? || Bài 2: Sử Dụng Heikin Ashi Để Giao DỊch Forex

Trong Forex, chúng ta đa phần sử dụng biểu đồ nến nhật (Candlesticks) hoặc biểu đồ thanh (Bar chart) hoặc biểu đồ đường (Line Chart), ngoài ra, các Pro trader khác còn sử dụng thêm biểu đồ nến Heikin Ashi. Ở bài viết này chúng ta sẽ nói qua về Heiskin Aishi