Chiến lược giao dịch với mô hình Harmonic Bat cũng giống như các mô hình Harmonic khác: là một mô hình đảo chiều có bốn chân và dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Một hình Bat hoàn chỉnh cần 3 quy tắc Fibonacci sau:

  • AB= 0.382 hoặc 0.5 XA.
  • BC= 0.382 hoặc 0.886 AB.
  • CD= 0.886 XA.

imageimage

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên