Chiến thuật giao dịch theo mô hình Harmonic sẽ cho bạn một cái nhìn mới về Price Action. Một số nghiên cứu cho thấy các mô hình hình học được tìm thấy trong tự nhiên và trong Forex cũng thế, các mô hình này lặp đi lặp lại một cách kinh ngạc.
Mô hình Harmonic trong Forex là mô hình khá phức tạp, nếu bạn muốn bắt đầu với một số mô hình mẫu của Price Action, tôi khuyến cáo bạn nên tìm hiểu mô hình Vai Đầu Vai trước.
Chúng ta cần phân biệt 6 mô hình Harmonic cơ bản:

  1. Gartley
  2. Butterfly
  3. Crab
  4. Bat
  5. Shark
  6. Cypher

TimeFrame thường được sử dụng trong Mô Hình HarmonicH1, H4 hoặc D1. Các TimeFrame thấp hơn không đem lại được hiệu quả nhiều ở mô hình này.
Chiến lược này dùng trong việc giao dịch dài hạn.
Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn thấy độ hiệu quả của mô hình Harmonic, những điểm mạnh cũng như điểm yếu của nó và cách giao dịch có hiệu quả.
Chiến thuật sử dụng mô hình Harmonic này yêu cầu bạn cần phải biết vài kiến thức về Pin Bar, một số mẫu hình nến đảo chiều...

Cách để vẽ mô hình Harmonic

Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước:

  • Đầu tiên nhấn vào biểu tượng Harmonic được đặt bên trái thanh công cụ.
  • Xác định trên biểu đồ điểm X, có thể là đỉnh hoặc đáy đảo chiều
  • Sau khi bạn đặt điểm X đầu tiên, bạn cứ tiếp tục đặt theo các đỉnh / đáy xuôi theo thị trường trên biểu đồ
  • Bạn cần 4 điểm đỉnh đáy để vẽ hoàn thành một mẫu hình Harmonic.

image

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên