Trong phân tích kỹ thuật, mô hình Harmonic Butterfly (Con Bướm) là mô hình đảo chiều với 4 chân. Mỗi chân sóng đảo chiều được kết nối bởi đỉnh đảo chiều (Swing High)đáy đảo chiều (Swing Low).
Tóm tắt quy luật của Mô hình Harmonic Butterfly:

  • AB = 0.786 XA
  • BC = 0.382 hoặc 0.886 AB
  • CD = 1.618 hoặc 2.618 AB
  • CD = 1.272 hoặc 1.618 XA

imageimage

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên