Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn chỉ báo Parabolic Sar (Stop And Reversal), cùng với 2 đường Moving Average để bắt được những điểm đảo chiều của xu hướng.
Parabolic Sar giúp các Trader xác định được xu hướng hiện tại kết thúc. Nó sẽ nằm trên nến nếu là một xu hướng giảm và ngược lại nằm dưới nến nếu là một xu hướng tăng. Khi vị trí của những dấu chấm này hoán đổi, đây là dấu hiệu đảo chiều của thị trường.
parabolic sar và moving average 1
Đọc tới đây sẽ có một vài người nghĩ tại sao không chỉ giao dịch theo Parabolic Sar? Chỉ việc mỗi lần dấu chấm này đảo chiều là chúng ta vào lệnh? Cơ bản là bạn vẫn có thể giao dịch được theo phương pháp này, tuy nhiên có khá nhiều rủi ro.
Bạn có thể thấy ở hình trên, nếu chỉ đơn giản giao dịch theo dấu chấm Parabolic Sar thì rủi ro sẽ rất lớn. Đó là tại sao chúng ta sử dụng thêm 2 đường Moving Average để xác định điểm vào lệnh.
Đây là các Indicator bạn cần sử dụng:
1. Parabolic Sar: Mạc định
2. Đường SMA: 40 màu xanh lá như hình
3. Đường SMA: 20 màu đỏ như hình

Lệnh SELL

Luật 1: Indicator Parabolic Sar phải đổi lên trên của nến
parabolic sar và moving average 2
Luật 2: 2 đường MA cắt nhau. 20 MA bên dưới 40 MA
parabolic sar và moving average 3
Luật 3: Parabolic Sar phải nằm bên trên giá VÀ đường 20 MA nằm bên dưới 40 MA
parabolic sar và moving average 4
Luật 4: Vào lệnh ở nến kế tiếp
parabolic sar và moving average 5
Luật 5: Stop Loss cách 30 - 50 Pips điểm vào lệnh / Take Profit khi 2 MA cắt nhau lần nữa
parabolic sar và moving average 6

Lệnh BUY

Luật 1: Indicator Parabolic Sar phải đổi bên dưới của nến
Luật 2: 2 đường MA cắt nhau. 20 MA bên trên 40 MA
Luật 3: Parabolic Sar phải nằm bên dưới giá VÀ đường 20 MA nằm bên trên 40 MA
Luật 4: Vào lệnh ở nến kế tiếp
Luật 5: Stop Loss cách 30 - 50 Pips điểm vào lệnh / Take Profit khi 2 MA cắt nhau lần nữa
parabolic sar và moving average 7

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên