Chiến lược giao dịch với mô hình Harmonic Crab cũng giống như các mô hình Harmonic khác: là một mô hình đảo chiều có bốn chân và dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Một hình Crab hoàn chỉnh cần 3 quy tắc Fibonacci sau:

  • AB = 0.382 – 0.618 XA;
  • BC = 0.382 hoặc 0.886 AB;
  • CD= 1.618 XA.

imageimage

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên