Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Video Hướng Dẫn Chi Tiết Xem Tại: https://www.youtube.com/watch?v=R0VxNR0M3kA

Hệ Thống Giao Dịch Trend Direction

Hệ Thống Giao Dịch Trend Direction là một hệ thống giao dịch không yêu cầu quá nhiều về kiến thức Price Action hoặc chuyên sâu vào Forex. Việc của bạn đơn giản chỉ là chờ đợi tín hiệu giao dịch và vào lệnh.

Hệ Thống này phù hợp cho những bạn có suy nghĩ muốn kiếm tiền từ thị trường Forex nhưng vẫn chưa tìm ra cho mình một phương pháp nào ổn định

Đây là một Indicator không bị Repaint và là một lựa chọn hoàn hảo trong việc giao dịch theo xu hướng.

Chiến Thuật

Đối với lệnh Sell

  • Mũi tên màu đỏ
  • Thanh Trend Direction bên dưới màu đỏ
  • Giao dịch khi nến đóng cửa

image

Đối với lệnh Buy

  • Mũi tên màu đen
  • Thanh Trend Direction bên dưới màu đen
  • Giao dịch khi nến đóng cửa

image

Take Profit và Stop Loss

  • Stop Loss ở vùng Cản Kháng Cự / Hỗ Trợ Gần Nhất
  • Take Profit = Stop Loss hoặc hơn một ít.