Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Triple Profit Winner là một bộ Indicator được thiết kế cho chiến thuật giao dịch Forex trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tín hiệu được dựa vào bởi 3 đường Moving Average. Chiến thuật này phù hợp với những bạn mới bắt đầu. Bởi vì tính đơn giản cũng như không đòi hỏi biết quá nhiều về Price Action.

  • TimeFrame: Trên M15
  • Có thể sử dụng trên tất cả các loại cặp tiền

Cách vào lệnh:

  • Cả 3 dây đều đổi màu
  • Take Profit khi cả 3 dây đổi màu thêm lần nữa
  • Stop Loss ở đỉnh / đáy gần nhất

image