Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Indicator Lopez Efficiency phân tích mức độ hiệu quả của xu hướng thị trường hiện tại di chuyển:

  • Nếu giá trị của Indicator bé hơn 1 tức là thị trường đang do dự và di chuyển Sideway
  • Nếu giá trị của Indicator lớn hơn 1 tức là thị trường đang bắt đầu một xu hướng rõ ràng
  • Nếu giá trị của Indicator lớn hơn 2 tức là thị trường cho thấy một hướng di chuyển tiềm năng có giá trị lâu dài
  • Nếu giá trị của Indicator lớn hơn 3 tức là thị trường đã bắt đầu đi quá xa; chuẩn bị đảo chiều

Phương pháp giao dịch cũng khá đơn giản:

  • Chờ đợi khi có màu đỏ.
  • Giao dịch theo Sideway nếu có màu da cam.
  • Giao dịch theo xu hướng khi có màu xanh.

Một số hình ảnh

imageimage