Ngân hàng Trung Quốc giữ tỷ lệ lãi suất – theo TDS

image

Theo Ross J Burland

Các nhà phân tích tại TD Securities giải thích rằng họ trông chờ Ngân hàng Trung Quốc giữ lãi suất trong tháng 9 cùng với sự đồng thuận chung.

Ghi chú chính:

“Tuyên bố này có khả năng duy trì sự lạc quan và nhắc lại việc thắt chặt kinh tế hơn sẽ được bảo đảm, ngoài việc thể hiện sự thoải mái với sự phát triển của những số liệu trong sáu tuần qua, sẽ hỗ trợ định giá thị trường để tăng lãi suất trong tháng Mười.”

“Trong khi ít đáng chú ý hơn so với Ngân hàng Trung Quốc, thương mại hàng hóa quốc tế cho tháng Bảy sẽ diễn ra lúc 8:30 ET và cung cấp một bản cập nhật sớm về động lực tăng trưởng Q3.”

“TD tính toán mức thâm hụt đến -1,0 tỷ Đô-la trong hoạt động nhập khẩu trong khi xuất khẩu sẽ bị cản trở bởi do ngành dầu khí ngưng hoạt động.”

Bài Viết Ngẫu Nhiên