GDP quý 3 của Úc không đạt kỳ vọng ở mức 0,3%

image

Theo Joshua Gibson

Tổng sản phẩm quốc nội của Úc trong quý 3 năm 2018 đã kém xa rất nhiều so với mức 0,6% theo dự kiến của thị trường, chỉ ở mức 0,3% so với mức 0,9% của quý trước đó.

Tin nổi bật (theo Cục Thống kê Úc)

Nền kinh tế Úc tăng trưởng 0,3% trong điều kiện khối lượng giao dịch được điều chỉnh theo mùa trong quý 3 năm 2018, theo số liệu của Cục thống kê Úc ngày hôm nay.

Nhà kinh tế học cấp cao của Cục thống kê Úc Bruce Hockman cho biết: “Khu vực hộ gia đình thúc đẩy tăng trưởng trong nước với mức tiêu thụ tăng được hỗ trợ nhờ thu nhập hộ gia đình tăng ở mức trung bình.”

Tiêu thụ hộ gia đình tăng 0,3% vào những khoảng chi tiêu bắt buộc cho thực phẩm và nhà ở. Các khoảng chi tiêu tùy ý bị chậm lại trong quý. Tổng thu nhập của một hộ gia đình tiếp tục tăng với tốc độ chậm do thu nhập hộ gia đình tăng trưởng ở mức vừa phải phải bù lại một phần cho thuế thu nhập phải trả tăng.

Sự tăng trưởng nhẹ trong tổng thu nhập một lần cùng với sự gia tăng tiêu thụ hộ gia đình dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình giảm xuống còn 2,4% trong quý 9. Đây là tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2007.

Bài Viết Ngẫu Nhiên