Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải
!De Munyuk là một bộ Indicator được thiết kế cho chiến thuật giao dịch theo khung thời gian H1. Tín hiệu được dựa vào bởi

 • 3 đường MA
 • 1 Indicator !De Munyuk

Chiến thuật này phù hợp với những bạn mới bắt đầu. Bởi vì tính đơn giản cũng như không đòi hỏi biết quá nhiều về Price Action.

 • TimeFrame: H1
 • Có thể sử dụng trên tất cả các loại cặp tiền

Lệnh Buy

 • 3 đường MA cắt nhau hướng lên
 • !De Munyuk chuyển sang màu xanh lá
 • Stop Loss ở khu vực cản gần nhất
 • Take Profit bằng Stop Loss hoặc gấp 2 lần Stop Lossimage

Lệnh Sell

 • 3 đường MA cắt nhau hướng xuống
 • !De Munyuk chuyển sang màu đỏ
 • Stop Loss ở khu vực cản gần nhất
 • Take Profit bằng Stop Loss hoặc gấp 2 lần Stop Lossimage