Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Giới thiệu về EA Big Breakout

EA Big Breakout EA được tạo ra bởi chiến thuật giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự của các chỉ báo khác nhau như ZigZag hoặc Fractals hoặc đỉnh đáy trong một phạm vi nến nhất định. EA này chỉ sử dụng các lệnh chờ

Logic hoạt động của Expert Advisor này

Chiến thuật của EA Big Breakout được giao dịch dựa theo các chiến thuật liệt kê ở danh sách dưới đây:

 • ZigZag Breakout
  • Giao dịch mỗi lần Breakout đỉnh và đáy của Indicator ZigZag
 • 1 - 2 - 3 Breakout
  • Giao dịch khi mẫu 1 - 2 - 3 được hình thành và Breakout bởi Indicator ZigZag
 • 1234 Breakout
  • Giao dịch khi mẫu 1234 được hình thành và Breakout với Indicator ZigZag
 • Fractals Breakout
  • Giao dịch tất cả Breakout bởi Indicator Fractals.
 • Candle Breakout
  • Giao dịch khi Breakout bởi đỉnh và đáy của X nến
 • Inside Bar Breakout
  • Giao dịch Breakout mô hình nến Inside Bar

imageimageimageimageimage

Bộ lọc điểm nhập lệnh

 • ZigZag trend filter (Bộ lọc xu hướng theo ZigZag)
 • Moving Average trend filter (Bộ lọc xu hướng theo MA)
 • Bollinger bands trend filter (Bộ lọc xu hướng theo ZigZag)
 • Fractals filter (Chỉ dành cho chiến thuật Breakout Fractals)

Quản lý lệnh

 • Trailing Stop
 • BreakEven (Huề Vốn)
 • Candle Trail
 • ATR Trail

Một vài điểm đặc biệt khác

 • Information Panel
 • Breakout Padding
 • Inverse Strategy
 • OCO (One Cancels Other)
 • Martingale / Anti-martingale
 • MoneyManagement
 • Time filter
 • Close on Timer
 • Delete on Timer
 • Day filter
 • Spread filter

Tìm hiểu thêm về Indicator EA Big Breakout

 • Bạn có thể cài đặt EA Big Breakout ở tài khoản demo lẫn real
 • Lưu ý rằng MetaTrader không vẽ Indicator khi giao dịch bằng EA