Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Đối với các lệnh Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit được tích hợp sẵn trên MetaTrader4 là những lệnh chờ về giá, khi nào giá đạt tới một mức bạn quy định thì hệ thống sẽ vào lệnh.

Ở đây, AZINVEX cung cấp EA này giúp cho những bạn có nhu cầu đặt lệnh vào thời điểm đã chọn, đồng thời còn có thể đặt cả Stop Loss, Take Profit.