PHÂN TÍCH LỊCH KINH TẾ, THỨ 3, 28/08/2018

Niềm tin tiêu dùng CB

Hôm nay, chúng ta chỉ có 01 tin kinh tế quan trọng vào lúc 21 giờ tối, Mỹ sẽ công bố niềm tin tiêu dùng của CB (Hội Đồng Hội Nghị - Conference Board). Đây là một chỉ số rất quan trọng trong việc xác định sự lạc quan của người tiêu dùng, là một chỉ báo hàng đầu có thể dự báo chi tiêu của người tiêu dùng, đóng vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế tổng thể. Qua các số liệu các kỳ gần đây, niềm tin tiêu dùng của người dân vẫn ở mức khá cao, đều duy trì trên mốc 120, cho thấy sự lạc quan của người tiêu dùng rất cao. Theo các chuyên gia nhận định, số liệu dự đoán sẽ 126.8 giảm nhẹ so với kỳ trước 127.4. Dự đoán, đồng USD sẽ biến động mạnh trong thời gian này. 

Bài Viết Ngẫu Nhiên