Thất nghiệp ở Úc giữ mức thấp nhất 5,0%, mức tham gia tăng nhanh hơn dự kiến vào 65,6%

image

Theo Joshua Gibson

 

Key highlights (via ABS)

Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa của Úc trong tháng 10 đạt 5,0%, giữ ổn định và vượt kỳ vọng thị trường lớn với mức tăng lên 5,1%, trong khi tỷ lệ tham gia của Úc tăng lên 65,6%, vượt qua cả kỳ vọng 65,5 % và mức 65,4% trước đây.

Điểm nổi bật chính (theo Cục Thống kê Úc)

ƯỚC TÍNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO MÙA (THAY ĐỔI HÀNG THÁNG)

  • Việc làm tăng 32.800 lên 12.671.500. Việc làm toàn thời gian tăng 42.300 lên 8.703.700 và việc làm bán thời gian giảm 9.500 xuống còn 3.967.900.
  • Thất nghiệp tăng 4.600 lên 672,100. Số người thất nghiệp tìm việc làm toàn thời gian giảm 5.200 xuống còn 445.400 và số người thất nghiệp chỉ tìm việc làm bán thời gian tăng 9.800 lên 226.700 người.
  • Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 5,0%.
  • Tỷ lệ tham gia tăng 0,1% lên 65,6%.
  • Số giờ làm việc hàng tháng trong tất cả các công việc tăng 6,1 triệu giờ (0,3%) lên 1.764,4 triệu giờ.

ƯỚC TÍNH XU HƯỚNG (THAY ĐỔI HÀNG THÁNG) 

  • Việc làm tăng 25.400 lên 12.665.800.
  • Thất nghiệp giảm 7.600 xuống 680.300.
  • Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1% xuống 5,1%.
  • Tỷ lệ tham gia vẫn ổn định ở mức 65,6%.
  • Số giờ làm việc hàng tháng trong tất cả các công việc tăng 3,6 triệu giờ (0,2%) lên 1.761,8 triệu giờ.
Bài Viết Ngẫu Nhiên