BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 5, 06/09/2018

image

  • Vào lúc 19h15 hôm nay báo cáo Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP - Mỹ sẽ được công bố, Báo Cáo Nhân Dụng Quốc Gia ADP là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệptư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400.000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ, là một dự báo tốt của báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của chính phủ. Sự thay đổi trong chỉ báo này có thể rất biến động. Theo dự báo của các chuyên gia thì chỉ số Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 8) sẽ đạt 188K giảm 31K so với 219K cùng kỳ tháng trước. Dự đoán đồng USD sẽ biến động trong thời gian này
  • Vào lúc 21h00 cùng ngày Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 8) sẽ được Viện Quản Lý Nguồn Cung (ISM) Mỹ công bố, một chỉ số hỗn hợp được tính toán như một chỉ báo về điều kiện kinh tế tổng thể đối với lĩnh vực phi sản xuất, Theo các chuyên gia dự báo thì Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 8) sẽ đạt 57.0 tăng 1.3 so với cùng kỳ tháng trước Dự đoán đồng USD sẽ biến động trong thời gian này
  • Vào lúc 22h00 cùng ngày lượng Dự Trữ Dầu Thô Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) sẽ được công bố, Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát. Theo các chuyên gia dự báo số liệu lượng Dự Trữ Dầu Thô -1.294M thùng so với -2.566M thùng kỳ trước, dự đoán đồng USD sẽ biến động trong thời gian này

Bài Viết Ngẫu Nhiên