Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Forex Profit Supreme

Forex Profit Supreme là một hệ thống được thiết kế cho việc giao dịch trong ngày (Day Trading). Tín hiệu được dựa trên 6 Indicators khác nhau. Forex Profit Supreme được tạo ra cho người mới bắt đầu và không đòi hỏi kỹ năng giao dịch nào.

 • Thời gian giao dịch: Trong ngày
 • TimeFrame: M15 và cao hơn
 • Các Indicator được sử dụng
  • ForexProfitSupreme Meter - Indicator này nằm ở góc trái biểu đồ. Chỉ số này cho biết lực chuyển động giá của cặp tiền đó. Bên cạnh là thông số dự báo cho bạn thấy được đồng tiền nào đang được giao dịch nhiều nhất.
  • ForexProfitSupreme Bars - Màu nến có màu đỏ hoặc xanh lá tùy thuộc vào xu hướng.
  • ForexProfitSupreme Clocks - Cho biết thời gian còn lại đến khi đóng nến hiện tại.
  • ForexProfitSupreme Signal - Tín hiệu mũi tên cho thấy xu hướng của giá.
  • ForexProfitSupreme Filter - Bộ lọc cho tín hiệu vào lệnh.
  • ForexProfitSupreme Dline - Bộ lọc cho tín hiệu vào lệnh.
 • Cách sử dụng:
  • BUY:image
  • SELL:image
 • Thoát lệnh:
  • Khi có một tín hiệu báo ngược lại (Mũi tên chỉ ngược lại, Filter đổi màu, Meter đổi hướng, Dline đổi màu).