Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Giới thiệu Indicator Lực Nến

Indicator Lực Nến Indicator giao dịch Forex được xác định dựa trên cơ sở trong quá trình hình thành nến, xác định phần trăm cơ hội mà hướng nến tiếp theo sẽ đi
Ở góc trên bên phải sẽ cho bạn thấy lực nến tại thời điểm hiện tại. Ngay bên dưới là thời gian khi thanh nến kết thúc.
Biểu đồ Histogram bên dưới giúp bạn so sánh sức mạnh của mỗi thanh nến. 2 đường Trung Bình cho thấy giá trị trung bình của lực nến, giúp bạn xác định được xu hướng và có thể giao dịch tại điểm có tiềm năng cao.

Cách giao dịch

Về cơ bản, bạn sẽ giao dịch vài giây trước khi thanh bắt đầu một thanh nến mới. Ví dụ nếu nến hiện tại có tỷ lệ tăng 64%giảm 36% có nghĩa là 64% nến tiếp theo là nến tăng.

Các thông số

  • Fast: Giá trị của đường MA nhanh trong biểu đồ Histogram
  • Slow: Giá trị của đường MA chậm trong biểu đồ Histogram
  • Smooth: Giá trị mượt của lực nến, nên cài đặt từ 0 - 3
  • Display only Values above X: Chỉ hiện khi tỷ lệ lớn hơn X
  • Max Bars: Chọn số nến mà Indicator hiển1 thị thông số khi mở lên

image