Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Hệ thống giao dịch Octopus

Hệ thống này dựa vào 2 đường MA và 2 Indicator lọc xu hướng.
Hệ thống giao dịch này có thể sử dụng ở bất kỳ cặp tiền nào
TimeFrame: H1

Cách cài đặt

Đây là các Indicator bạn cần sử dụng:

 • 13 EMA
 • 55 EMA
 • Octopus_1 & Octopus_2 (Link bên trên)

Phiên giao dịch: Anh và Mỹ
Cặp tiền: Tất cả

Quy tắc vào lệnh BUY

 1. Cả 2 Indicator Octopus phải có màu xanh
 2. 13 EMA cắt 55 EMA hướng lên
 3. Đặt Stop Loss ở cản Hỗ Trợ
 4. Take Profit gấp 2 hoặc 3 lần Stop Lossimage

Quy tắc vào lệnh SELL

 1. Cả 2 Indicator Octopus phải có màu đỏ
 2. 13 EMA cắt 55 EMA hướng xuống
 3. Đặt Stop Loss ở cản Kháng Cự
 4. Take Profit gấp 2 hoặc 3 lần Stop Lossimage