Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Hệ Thống Giao Dịch Supertrend Plus

Chỉ báo Supertrend Plus này không chỉ thể hiện cho bạn thấy xu hướng của thị trường hiện tại di chuyển ra sao, mà nó còn có thể cho bạn tín hiệu vào lệnh bên trong xu hướng đó.

Đây là một Indicator không bị Repaint và là một lựa chọn hoàn hảo trong việc giao dịch theo xu hướng.

Chiến Thuật

Ở hình bên dưới, bạn có thể thấy các điểm vào lệnh khác nhau của hệ thống. Nếu điểm 1, 3 hoặc 4 xuất hiện, bạn có thể vào lệnh hoặc đặt một lệnh chờ ở phía trên nến. Điểm 2 là nến mẹ của mô hình Inside Bar. Ở điểm 2, bạn có thể đặt một lệnh chờ phía trên nến và chờ đợi Breakout.

image

Thông số trong Indicator Supertrend Plus

 • Periods
  • Thông số chu kỳ của Indicator Supertrend Plus
 • Multiplier
  • Cấp số nhân của Supertrend
 • Trend Correction Mode: Tùy chọn độ chính xác của xu hướng
  • Normal: Bình thường
  • Sensible: Xuất hiện nhiều tín hiệu hơn, nhưng ít chính xác bằng
 • Signal Size
  • Cài đặt kích thước của điểm báo tín hiệu
 • Max Bars
  • Số thanh nến tối đa mà Indicator sẽ xét. 0 để bỏ chức năng này, bạn có thể để tối đa đến 1000.
 • Show Breakouts
  • Mở hoặc tắt điểm Breakout
 • Show Correction
  • Mở hoặc tắt đoạn Correction của giấ.
 • Show Pullbacks
  • Mở hoặc tắt giai đoạn Pullback.

image