Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Wolf Waves là một bộ Indicator được thiết kế cho chiến thuật giao dịch Forex trên nhiều khung thời gian khác nhau. Được phát triển và công bố bởi Linda RaschkeChiến thuật này phù hợp với những bạn thích giao dịch theo mô hình giá. Cũng như đòi hỏi một chút kiến thức về Price Action.

Indicator này sử dụng trên nền tảng của Indicator Zig Zag

  • TimeFrame: Tất cả
  • Có thể sử dụng trên tất cả các loại cặp tiền

Bạn có thể tham khảo thêm các sử dụng Indicator này tại bài viết Chiến thuật giao dịch Forex theo Wolf Waves