Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản không tiết lộ điều gì mới

image

Theo Joshua Gibson

Ngân hàng Nhật Bản đã đưa ra Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất, bao gồm các cuộc họp của ngân hàng trung ương từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm nay và lịch trình phát hành dài hạn của biên bản của Ngân hàng Nhật Bản đã tạo ra một khoảng cách đáng kể giữa các cuộc họp nội bộ và bất kỳ thay đổi chính sách nào có thể được thực hiện ngay sau đó.

Tin nổi bật chính (Nguồn: Ngân hàng Nhật Bản)

Trên thị trường tiền tệ, lãi suất trên cả hai công cụ kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn thường ở trong mức âm.

Các nền kinh tế nước ngoài tiếp tục tăng trưởng vững chắc về tổng thể. Nền kinh tế Mỹ đã mở rộng. Nền kinh tế châu Âu tiếp tục phục hồi, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút. Tăng trưởng xuất khẩu đã giảm tốc, chủ yếu phản ánh những đánh giá trước đó của đồng Euro.

Đối với các nền kinh tế mới nổi, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định về tổng thể.

Đối với thị trường tài chính nước ngoài, tâm lí chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, ví dụ như sau sự mất giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc và giảm giá cổ phiếu ở nhiều nước, chủ yếu dựa trên bối cảnh bất ổn về chính sách thương mại, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mức lạm phát kỳ vọng không thay đổi đáng kể. Lãi suất thực dài hạn - được tính bằng lãi suất dài hạn trừ đi kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn - đã âm.

Về thị trường tài chính toàn cầu, các thành viên đều nhận thấy không ổn định tạm thời của thị trường từ đầu tháng 7, chủ yếu dựa trên bối cảnh bất ổn về chính sách thương mại, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng sau đó bắt đầu dần dần lấy lại sự ổn định. Tuy nhiên, nhiều thành viên đã chỉ ra rằng tâm lý rủi ro của nhà đầu tư sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

Về giá cả, các thành viên đồng ý rằng tỷ lệ thay đổi hàng năm trong chỉ số CPI đối với tất cả các mặt hàng ít thực phẩm tươi sống nằm trong khoảng 0,5-1,0% và tỷ lệ tăng CPI đối với tất cả các mặt hàng thực phẩm không tươi sống và năng lượng đã giảm xuống trong khoảng 0,0-0,5%, một phần do những quan điểm về trả lương và ra giá của các công ty. Trên cơ sở đó, họ chia sẻ nhận thức rằng, tính đến xu hướng cơ bản gần đây của chỉ số CPI, tỷ lệ thay đổi hàng năm trong CPI tiếp tục cho thấy sự phát triển tương đối yếu so với việc mở rộng kinh tế và thắt chặt thị trường lao động

Bài Viết Ngẫu Nhiên