Macron cho rằng đồng Euro chưa thể thay thế cho Đô-la Mỹ

image

(Bloomberg) -- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng đồng Euro không phải là "đồng tiền một thay thế thích hợp" cho đồng Đô-la bởi do "thế mạnh" của đồng tiền nước Mỹ.

“Cho đến giờ, chúng tôi chưa thể làm cho Đồng Euro mạnh như đồng Đô-la,” Macron nói tiếng Anh trong một cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng vào ngày chủ nhật. “Chúng tôi đã đạt rất nhiều thành quả trong những năm qua nhưng vẫn chưa đủ.”

Đối với ngài tổng thống Pháp, các tập đoàn và tổ chức châu Âu quá phụ thuộc vào đồng tiền của Mỹ. “Đây là vấn đề chủ quyền đối với tôi. Nên đó là lý do tại sao tôi muốn chúng tôi làm việc chặt chẽ với các tổ chức tài chính của mình, ở cấp độ châu Âu và với tất cả các đối tác, để ít phụ thuộc vào đồng Đô-la,” ông nói.

“Nhưng như vậy không có nghĩa sẽ là đối thủ của nhau - nhưng tôi nghĩ về sự ổn định của trật tự toàn cầu, bạn sẽ cần một đồng tiền mạnh như đồng Đô-la, và bạn sẽ cần một số lựa chọn thay thế. Euro phải là một trong những lựa chọn thay thế ấy, có nghĩa là chúng tôi phải tăng cường tốt hơn cấu trúc tài chính của mình và tài trợ cho các nhà đầu tư của chúng tôi ở cấp khu vực đồng Euro,” Macron nói.

Macron nói tiền của Trung Quốc đã từng là một đồng tiền có thể thay thế cho đồng Đô-la, nhưng "không phải ở cấp độ toàn cầu mà là trong một khu vực nhất định."

Bài Viết Ngẫu Nhiên