New Zealand: Nền kinh tế khó phát triển được trên xu hướng – Theo ANZ

image

Theo Sandeep Kanihama

Các nhà phân tích tại ANZ lưu ý rằng đối với nền kinh tế New Zealand, điều kiện đầu tư kinh doanh là một thách thức, mặc dù có những hạn chế về năng lực rất rõ ràng.

Trich dẫn chính

“Chúng tôi dự kiến đầu tư sẽ giảm nhẹ (ngoại trừ công trình dân sinh) trong ngắn hạn, do những thách thức hiện tại bao gồm lợi nhuận bị thu hẹp, độ tin cậy thấp, khả năng chịu rủi ro giảm, và tín dụng hạn chế. Từ đó, chúng tôi tin rằng các điều kiện trên sẽ phục hồi đầu tư trong trung hạn, đặc biệt là do chi phí lao động tăng cao.”

“Hiện đang có những điều kiện bù đắp, tạo ra rủi ro ở cả hai phía theo dự kiến. Rủi ro giảm giá đã được điều chỉnh một chút trong thời gian gần đây, do khả năng phục hồi rõ rệt trong nền kinh tế. Tuy nhiên, ngay cả với sự phục hồi như dự kiến này, chúng tôi dự đoán rằng tăng trưởng dưới mức trung bình sẽ tiếp tục kéo dài và dai dẳng. Điều này củng cố quan điểm của chúng tôi rằng nền kinh tế có thể sẽ khó phát triển trên xu hướng.”

Bài Viết Ngẫu Nhiên