Ngân hàng dự trữ New Zealand giảm lãi suất tiền mặt để thúc đẩy kinh tế, nhưng liệu có thành công? – Theo ANZ

image

Theo Ross J Burland

Các nhà phân tích tại Ngân hàng ANZ New Zealand cho rằng Ngân hàng dự trữ New Zealand đã sẵn sàng hạ thấp lãi suất tiền mặt để thúc đẩy kinh tế khi cần thiết - Nhưng liệu việc này có thành công không?

Trích dẫn chính:

“Theo quan điểm của chúng tôi, chính sách tiền tệ vẫn đang hoạt động tốt - nhưng đã thay đổi. Lãi suất tiền mặt không chịu ảnh hưởng hiện thấp hơn đáng kể, có nghĩa là mặc dù lãi suất tiền mặt ở mức thấp kỷ lục, thì việc kích thích tiền tệ như hiện giờ không phải là chưa có tiền lệ.”

"Tín dụng dường đang trở thành xu hướng trong nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, lãi suất tiền mặt thấp hơn sẽ có hiệu quả trong việc thúc đẩy nhu cầu.

Điều này sẽ cải thiện điều kiện tài chính theo hộ gia đình và trở nên vững chắc hơn, kích thích xuất khẩu ròng qua đồng Đô-la New Zealand thấp hơn, khuyến khích chi tiêu và đầu tư. Chúng tôi cũng lưu ý rằng mặc dù ổn định tình hình rủi ro tài chính là quan trọng, nhưng những rủi ro ấy cũng không phải là khó khăn để ta phải nới lỏng chính sách tiền tệ và có thể được kiểm soát.”

“GDP và số dư thanh toán quý 2 sẽ được công bố trong tuần này và GDP được dự kiến tăng 0,7% so với quý trước bởi các yếu tố tạm thời”.

Bài Viết Ngẫu Nhiên