Tại sao chính sách tiền tệ của Nhật Bản chưa được phổ biến với các ngân hàng - theo Reuters

image

Theo Joshua Gibson

Theo báo cáo của Reuters, Ngân hàng Nhật Bản đã thông qua một chiến về lược chính sách tiền tệ không được mấy phổ biến đối với các tổ chức ngân hàng của quốc gia bằng cách buộc sản lượng giảm.

Tin nổi bật

Ngân hàng Nhật Bản đã nhắm đến việc thiết lập kỷ lục nới lỏng định lượng trong năm năm qua nhờ vào mua lượng lớn trái phiếu chính phủ Nhật Bản và giữ nguyên lợi suất ngắn hạn ở mức -0,1%.

Mục đích là để đáp ứng mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng bằng cách khuyến khích mọi người tiêu tiền, hạn chế tiết kiệm bằng cách giảm lãi suất.

Trái phiếu của Ngân hàng Nhật Bản được mua rất nhiều, họ đã thu hút các ngân hàng đầu tư từ thị trường trái phiếu của họ, làm giảm thu nhập hoa hồng đối với giao dịch trái phiếu.

Ngân hàng Nhật Bản cũng áp dụng chính sách lãi suất âm đối với nguồn dự trữ của chính mình, thu ngân hàng -0,1%, cắt giảm biên lợi nhuận của ngân hàng và khiến việc cho vay khó hơn.

Các mức lãi suất âm đối với lãi suất đã khiến các ngân hàng Nhật Bản ước tính có khoảng 96 tỷ Yên kể từ đầu năm 2016 đối với lãi suất dự trữ đã trả, không bao gồm các khoản lỗ từ lãi suất cho vay giảm.

Thu nhập từ giao dịch trái phiếu vẫn không khả quan, đến mức Ngân hàng Nhật Bản cho biết họ sẽ tăng gấp đôi lợi suất mục tiêu 10 năm gấp hai lần, mỗi lần lên 0,1% và sau hai lần sẽ lên 0,2%, nhưng các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp nói rằng đơn giản là lãi suất hiện tại bị lỗ nặng không thể đảm bảo các nhà đầu tư kinh doanh trái phiếu Nhật Bản, và ngân hàng trung ương Nhật Bản đã nhận ra rằng chính họ là người chơi duy nhất trong thị trường trái phiếu chính phủ của họ.

Bài Viết Ngẫu Nhiên