BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 2, NGÀY 08/10/2018

Vào lúc 12h45, Thụy Sĩ công bố Tỷ lệ thất nghiệp đại diện cho số lượng người thất nghiệp được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm trong lực lượng lao động. Theo dự báo của các chuyên gia thì Tỷ lệ thất nghiệp kỳ này không thay đổi so với kỳ trước. Dự báo đồng CHF sẽ ít biến động sau khi tỷ lệ thất nghiệp công bố
Vào lúc 13h, Đức công bố dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích. Theo dự báo của các chuyên gia thì dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp kỳ này đạt 0.4% so với kỳ trước -1.1%. Dự báo đồng EUR sẽ biến động nhẹ sau khi công bố dữ liệu này.

Bài Viết Ngẫu Nhiên