Chiến thuật giao dịch kim tự tháp là gì?

Chiến thuật Kim tự tháp là một dạng giao dịch theo phân tích kỹ thuật xuôi theo dòng chảy của xu hướng. Biểu đồ bên dưới sẽ cho bạn thấy:


kim tự tháp forex 1


Điều tuyệt vời nhất với chiến thuật giao dịch kim tự tháp này là cho phép bạn có thể thu lại được lợi nhuận nhiều hơn và không những thế, nếu bạn thực hiện nó thuần thục, hầu như sẽ chẳng còn rủi ro nào nữa.

Cách giao dịch theo chiến thuật kim tự tháp

Ví dụ, EURUSD đang xu hướng lên và bạn có chiến thuật giao dịch vào lệnh mua:

  • Bạn vào một lệnh Buy, bạn đặt Stop LossTake Profit đầy đủ, đây là lệnh đầu tiên.
  • Sau đó hệ thống giao dịch của bạn báo hiệu cho bạn biết bạn nên đặt thêm một lệnh Buy nữa, và bạn đặt Stop Loss. Đây là cú giao dịch thứ 2.
  • Bây giờ, điều bạn cần làm là di chuyển Stop Loss của lệnh đầu tiên và đặt nó vào tại Stop Loss của lệnh thứ 2. Bằng cách này, bạn chỉ có một lệnh chịu rủi ro, đó là rủi ro ở lệnh thứ 2. Nhưng bạn không chịu bất kì rủi ro nào ở lệnh đầu tiên.
  • Sau đó lại tiếp tục một tín hiệu mua và bạn vào cú giao dịch thứ 3. Bạn đặt Stop Loss. Bây giờ bạn cần đặt thêm Trailing Stop của lệnh đầu cũng như lệnh 2 và đặt nó bằng khoảng cách của Stop Loss lệnh thứ 3.
  • Bây giờ, lệnh 1 của bạn 0% rủi ro, lệnh 2 của bạn cũng 0% rủi ro và bạn chỉ rủi ro duy nhất lệnh thứ 3.

Bây giờ, biểu đồ bên dưới cho bạn hiểu rõ thêm chiến thuật giao dịch kim tự tháp này hoạt động như thế nào:

kim tự tháp forex 2

Chiến thuật kim tự tháp không làm tăng rủi ro của bạn

Nhìn vào biểu đồ ở trên, rủi ro từ lệnh 1 đến lệnh 3 luôn luôn giữ ở 1 mức.
Đây là điều quan trọng nhất trong chiến thuật này: không bao giờ được tăng khối lượng vào lệnh, giữ nguyên khối lượng vào lệnh như lệnh đầu tiên.

Nhược điểm của chiến lượng kim tự tháp

Bạn không thể áp dụng chiến lượng này vào tất cả các giao dịch vì sẽ có lúc thị trường thay đổi xu hướng hoặc hệ thống giao dịch của bạn chỉ ra một tín hiệu để vào lệnh.

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên