BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 4, 17/10/2018

        Vào lúc15h30 ngày hôm nay, Anh công bố Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 9) - Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát. Theo dự báo chỉ số CPI trong kỳ này sẽ giảm nhẹ còn 2.6% so với 2.7%, dự đoán đồng GBP biến động nhẹ trong thời gian ra tin

image

        16h00 EUR công bố Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 9) Theo nhận định các chuyên gia chỉ số kỳ vọng cho kỳ này là 2.1% giữ nguyên mức so với cùng kỳ trước. Dự đoán đồng EUR sẽ ít biến động trong thời gian ra tin

image

        Tối nay, vào lúc 21h30 Mỹ báo cáo lượng Dự Trữ Dầu Thô - Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát. Theo dự báo của các chuyên gia, con số được kỳ vọng trong kỳ này là 2.167M so với 5.987M kỳ trước. Dự đoán đồng USD sẽ biến động nhẹ trong thời gia ra tin.

Bài Viết Ngẫu Nhiên