Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Giới Thiệu

Bạn có thích mô hình nến Heikin Ashi? Phiên bản EA này sẽ giao dịch cho bạn dựa vào các điều kiện bạn cài đặt:

  • Đơn giản, dễ sử dụng và giám sát
  • Cài đặt chỉ báo với những thông số cài đặt đầy đủ
  • Tự chọn được Take Profit, Stop Loss và Trailing Stop
  • Giao dịch có thể được đóng lại dựa theo các tín hiệu ngược lại
  • Hoạt động trên tất cả các loại môi giới, ECN hoặc non-ECN
  • Có quản lý vốn Martingale tùy chọn
  • Lọc giao dịch theo phiên của Forex
  • Giao dịch dài hạn, ngắn hạn hoặc cả 2

Thông Số và Cài Đặt

image

Một Số Ví Dụ và Hình Ảnh

imageimageimage