Candle Strength Indicator
Đăng Nhập Để Tải

Stoch Crossing được thiết kế cho việc giao dịch Forex trong ngày và chỉ dựa trên việc sử dụng 2 chỉ báo Indicator. Nhìn chung, quy tắc vào lệnh của chiến thuật Forex này cũng khá là đơn giản. Bạn có thể sử dụng để giao dịch cho bất kỳ loại tài sản nào, nhưng dù gì, ưu tiên nhất vẫn là các cặp tiền chính.
Đặc điểm của chiến thuật Stoch Crossing:

  • Cặp tiền: Các cặp tiền chính
  • Thời gian giao dịch: Tốt nhất vào giờ mở cửa của phiên Châu Âu Mỹ
  • Khung thời gian: M15 - H1
  • WAExplosion (150, 30, 15, 15)
  • StochCrossing (30, 10, 10)

Quy tắc vào lệnh

Lệnh Mua

  • Mũi tên màu xanh lá chỉ lên
  • Chỉ báo WAExplosion màu xanh và phải vượt qua khỏi được đường màu vàng

indicator Stoch Crossing 1

Lệnh Bán

  • Mũi tên màu đỏ chỉ xuống
  • Chỉ báo WAExplosion màu đỏ và phải vượt qua khỏi được đường màu vàng

indicator Stoch Crossing 2

Stop Loss / Take profit

Stop Loss đặt ở điểm đảo chiều trước đó.
Take Profit khi có dấu hiệu đảo chiều ngược lại.