Bản tóm tắt ý kiến của Ngân hàng Nhật Bản cho biết sẽ “tăng dần" lạm phát

image

Theo Joshua Gibson

 

Bản tóm tắt ý kiến của Ngân hàng Nhật Bản ghi lại những cuộc hội thoại nội bộ của ngân hàng Trung ương Nhật Bản từ cuộc họp gần đây nhất.

Điểm nổi bật chính

Tăng trưởng giá vẫn còn chậm, khi lạm phát khó đạt được mục tiêu.

Ngân hàng Nhật Bản cần duy trì chính sách nới lỏng.

Ngân hàng Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ, nhưng cũng xem xét các hậu quả tiêu cực của chính sách nới lỏng quá mức.

Việc duy trì lợi suất 10 năm gần mức 0 cần được cân nhắc để mức lạm phát không lệch hướng khỏi mục tiêu 2%.

Ngân hàng Nhật Bản nên xem xét phạm vi của động thái lãi suất và độ tăng trưởng linh hoạt hơn cho Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản.

Ngân hàng trung ương phải "thận trọng" trong trường hợp suy thoái, lợi nhuận của các ngân hàng khu vực được bảo vệ.

Chính sách nới lỏng tiền tệ phải được nỗ lực tăng cường để phối hợp chính sách với chính phủ Nhật Bản

Bài Viết Ngẫu Nhiên