Phân tích kỹ thuật Ngoại hối AUD/USD - Dự báo ngày 21 tháng 12 năm 2018

image

Dựa trên động thái sớm của giá và phiên đóng cửa trước đó, hướng của AUD/USD vào khoảng thời gian còn lại của phiên giao dịch có thể được xác định bởi phản ứng của nhà giao dịch với ngày hôm qua, đóng cửa ở mức ,71112.

AUD/USD

Đô-la Úc đang giao dch gn như không đi vào th Sáu khi các nhà đu tư chun b cho k ngh Giáng sinh dài cui tun sau mt tun biến đng trên th trường tài chính. Các nhà giao dch Đô-la Úc tiếp tc tiêu hóa tác đng ít ôn hòa hơn ca Cc d tr liên bang bi các quyết đnh chính sách tin t d kiến vào th Tư, điu này giúp kìm hãm giá c. Ngoài ra, nhng lo ngi v tình hình và mc tiêu th nhà trong nước như được nhn mnh bi biên bn cuc hp ca Ngân hàng D tr Úc được công b trước đó trong tun cũng đang h tr mc tăng.

Vào lúc 0848 GMT, giao dch AUD/USD mc ,7109, gim 0,0002 hoc -0,02%.

Daily AUD/USD

Phân tích k thut biu đ hàng ngày

Xu hướng chính là gim theo biu đ hàng ngày. Mt giao dch thông qua ,7086 s báo hiu s ni li ca xu hướng gim, nhưng nhng người bán khng nên lưu ý đến kh năng đóng ca đo chiu đáy. Ngoài ra, đim yếu ngn hn trong hôm nay có th gây khó khăn do sn lượng thp theo d kiến.

Phm vi chính là ,7020 đến ,7394. Vùng thoái lui ti ,7163 đến ,7207 là mc h tr gn nht. Tiếp theo là vùng kháng c b sung ti,7240 đến,7276.

D báo k thut biu đ hàng ngày

Da trên đng thái sm ca giá và phiên đóng ca trước đó, hướng đi ca t giá AUD/USD vào thi gian còn li ca phiên có th được xác đnh bi phn ng ca nhà giao dch vi ngày hôm qua, đóng ca mc ,71112.

Kch bn tăng

Đng thái duy trì trên ,7112 s được thc hin bi người mua. Nếu đ s người mua to ra đà tăng mnh m thì t giá s phc hi đ có th m rng đến mc Fibonacci ti ,7363.

Kch bn gim

Đng thái duy trì dưới .7112 s được thc hin bi người bán. ĐBài Viết Ngẫu Nhiên