Kiểm tra kỹ thuật đối với tỷ giá USD/CHF, EUR/CHF, CHF/JPY và NZD/CHF: 19.12.2018

image

T giá USD/CHF

Tht bi nhiu ln đ vượt qua khu vc 1,0000-1,0005 làm ni bt tm quan trng ca đường xu hướng tăng ngn hn mc 0,9900, đi vi các nhà giao dch USDCHF, nếu b phá v có th nhanh chóng kéo cp lên 0,9880 và sau đó đến các mc h tr 0,9860. Tuy nhiên, mc FE 61,8% là 0,9825 và con s tròn 0,9800 có th hn chế cp điu chnh gim thêm. Mt khác, mc 0,9960 và 0,9985 có th đóng vai trò là các mc kháng c ngay lp tc cho cp tin trước khi li chuyn s chú ý ca th trường sang khu vc 1,0000-1,0005. Gi s kh năng cp đôi vượt qua mc 1,0005, 1,0050, 1,0080 và 1,0110 có th cung cp các đim dng trung gian trong quá trình nhm đến mc tiêu 1,0130.

T giá EUR/CHF

EURCHF đã thành công vượt qua đường kháng c gim dn trong mt tháng và đang hướng ti vùng kháng c 1,1355-60. Trong trường hp người mua không tuân theo rào cn 1.1360, 1,1380, 1,1400 và 1,1430 có th s xut hin. Trong khi đó, mc 1,1290 và 1,1250 có kh năng là các phn còn li lin k mà cp đôi có th tn dng trước khi trtiếng đến mc h tr liên tiếp 1,1230, 1,1220 và 1,1200.

T giá CHF/JPY

Đường h tr nghiêng hướng lên kéo dài tám tun và gn mBài Viết Ngẫu Nhiên