Số dư thương mại của Úc không đạt dự kiến, giảm mạnh xuống còn 2,316 tỷ Đô-la và nhập khẩu tăng

image

Theo Joshua Gibson


Số dư thương mại được điều chỉnh theo mùa của Úc đã không đạt kỳ vọng với chỉ 2,316 tỷ Đô-la trong tháng 10, giảm 624 triệu Đô-la so với số liệu của tháng 9, dù vậy nhưng mối quan tâm dành mức tăng của hàng hóa nhập khẩu và dịch vụ thay vì mức tăng 3% của Nhập khẩu trong khi Xuất khẩu ổn định ở mức 1%.

Tin nổi bật (Theo Cục thống kê Úc)

Số dư trương mại:

Được điều chỉnh theo mùa, số dư hàng hóa và dịch vụ là thặng dư 2.316 triệu Đô-la trong tháng 10 năm 2018, giảm 624 triệu Đô-la thặng dư vào tháng 9 năm 2018.

Xuất khẩu:

Được điều chỉnh theo mùa, các khoản tín dụng hàng hóa và dịch vụ tăng 493 triệu Đô-la (1%) lên 38.045 triệu Đô-la. Hàng hóa phi nông thôn tăng 1.019 triệu Đô-la (4%) và xuất khẩu ròng hàng hóa dưới thương gia tăng 12 triệu Đô-la (63%). Vàng giảm 355 triệu Đô-la (24%) và hàng hóa nông thôn giảm 277 triệu Đô-la (7%). Tín dụng dịch vụ tăng 93 triệu Đô-la (1%).

Nhập khẩu:

Được điều chỉnh theo mùa, các khoản ghi nợ hàng hóa và dịch vụ tăng 1.116 triệu Đô-la (3%) lên 35.729 triệu Đô-la. Hàng hóa trung gian và hàng hóa khác tăng 582 triệu Đô-la (5%), hàng hóa tăng 481 triệu Đô-la (8%) và hàng tiêu dùng tăng 105 triệu Đô-la (1%). Vàng giảm 26 triệu Đô-la (7%). Các khoản ghi nợ dịch vụ giảm 25 triệu Đô-la.

Bài Viết Ngẫu Nhiên