Khái niệm về đòn bẩy trong Forex

  • Đòn bẩy trong Forex cho phép các nhà đầu tư thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn phần vốn ban đầu của họ trong giao dịch Forex.

đòn bẩy forex

  • Ví dụ để cho các bạn dễ hiểu hơn về tác dụng của đòn bẩy:

+ Brian sử dụng 100,000$ để mua 1 căn hộ trong chung cư với giá 100,000$ - Trường hợp này Brian không sử dụng đòn bẩy, chỉ sử dụng vốn tự có 100.000$. Trong khi đó Tina có 100,000$ nhưng có nhu cầu mua 04 căn hộ với tổng giá trị 400.000$, Tina tiến hành vay - mượn thêm 300,000$ để mua 4 căn hộ, Tina đã sử dụng đòn bẩy với tỉ lệ 1:4 để thực hiện giao dịch mua nhà.
+ Lúc này nếu giá trị chung cư tăng lên 20% và cả hai điều bán ra kiếm lãi thì: Brian lời 20,000$ (100,000$ x 20% = 20,000$) từ vốn 100,000$ của mình. còn Tina lời 80,000$ (400,000$ x 20% = 80,000$) từ vốn ban đầu 100,000$ của mình tương đương mức lợi nhuận được đẩy lên cao 80% so với vốn ban đầu.
+ Ngược lại nếu giá trị giảm 20% thì Brian chỉ chịu thiệt hại 20% so với vốn ban đầu nhưng Tina phải chịu thiệt hại lên đến 80% giá trị vốn ban đầu.

đoàn bẩy forex 1

  • Hình thức sử dụng đòn bẩy trong Forex cũng giống như các hình thức đòn bẩy sử dụng trong tài chính, đầu tư vậy. Với thị trường Forex sẽ yêu cầu bạn một lượng tiền khá lớn để tham gia giao dịch. Tuy nhiên, với hình thức đòn bẩy bạn có thể tham gia vào thị trường chỉ với vốn tham gia giao dịch rất thấp
  • Ví dụ sử dụng đòn bẫy trong giao dịch Forex

+ Thông thường nếu bạn thực hiện giao dịch trên cặp tỉ giá EURUSD, bạn cần tối thiều là 0.01 Lot EURUSD, với tỉ giá hiện tại 1.20000, bạn cần đến 1,200$ để tham gia vào thị trường, nhưng với đòn bẩy 1:100, tức là bạn chỉ bỏ ra 1% = 12$ so với số tiền mà 1,200$ ban đầu. Lúc này sàn đã cho bạn vay với số tiền 1,188$ = 99% số tiền yêu cầu tham gia giao dịch trên thị trường và bạn chỉ cần bỏ ra 1% = 12$.

Tỉ lệ đòn bẩy trong Forex

  • Tùy theo từng sàn giao dịch Forextỉ lệ đòn bẩy được được cung cấp nhiều mức khác nhau, nó có thể dao động từ 1:1 đến 1:2000
  • Đòn bẩy có thể giúp bạn gia tăng lợi nhuận rất nhanh chóng dựa trên số tiền vay của sàn và ngược lại nó ẩn chứa rất nhiều rủi ro, trong đó việc cháy tài khoảng (số dư tài khoản = 0) gặp rất nhiều trong các giao dịch sử dụng đòn bẩy cao

đoàn bẩy forex 2

  • Chú ý: Đòn bẩy chỉ có tác dụng giúp bạn gia tăng khối lượng giao dịch, Khi bạn không thu được lợi nhuận và bị lỗ vốn thì lúc này số tiền sẽ mất dần dựa vào số Pips và số Points mà thị trường dao động cho đến khi số tiền gốc của bạn tham gia giao dịch không còn nữa (Ngoài ra, Tùy theo từng sàn sẽ có mức Margin Level khác nhau, Khi % Margin Level của bạn thấp hơn của sàn đưa ra thì lệnh giao dịch của bạn sẽ bị đóng lại có thể một hay nhiều lệnh dựa trên các chính sách về margin level của từng sàn).


TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên