Thị Trường Xu Hướng Là Gì?

Đầu tiên chúng ta phải định nghĩa được Thị Trường Có Xu Hướng là như thế nào? Thị trường có 2 dạng cơ bản: Tích lũy (Sideway) và có Xu Hướng (Trend).

Thị Trường Tích Lũy:

thị trường đi ngang, biên độ giao động của giá nằm trong 1 vùng nhất định. Không Đỉnh-Đáy rõ ràng, hoặc nếu có (Sideway biên độ lớn) thì các Đỉnh gần như bằng nhau và các Đáy gần như bằng nhau về giá

Xu Hướng 1

Thị trường có Xu Hướng:

  • Thị Trường Tăng hoặc Giảm tạo nên các Đỉnh và các Đáy tăng dần hoặc giảm dần. Cụ thể trong Xu Hướng tăng (Trend tăng) thì giá giao động theo chiều hướng đi lên và liên tiếp tạo nên Đáy sau cao hơn Đáy trước, Đỉnh sau cao hơn Đỉnh trước.

Xu Hướng 2

  • Ngược lại, trong Xu Hướng Giảm (Trend Giảm) thì giá giao động theo chiều hướng đi xuống và liên tiếp tạo nên Đỉnh sau thấp hơn Đỉnh trước, Đáy sau thấp hơn Đáy trước.

image

Trendline Là Gì?

Hiểu một cách đơn giản thì Trendline là 1 đường thẳng nối các Đỉnh với nhau hoặc nối các Đáy với nhau nhằm giúp chúng ta dễ dàng xác định Xu Hướng (tăng hoặc giảm) hơn.

Cách Vẽ Trendline

Cụ thể, trong một đoạn thị trường nhất định xuất hiện ít nhất 2 Đỉnh hoặc 2 Đáy thì việc cần làm lúc này là chúng ta nên nối các Đỉnh-Đỉnh Đáy-Đáy lại với nhau để dễ xác định trạng thái hiện tại của thị trường là gì? Sideway hay Trend?

Hãy cùng nhìn hình bên dưới để hiểu hơn về việc Trendline là gì và cách kẽ Trendline sao cho chuẩn.

  • Trendline tăng: Ưu tiên nối các Đáy với nhau

Xu Hướng 4

  • Trendline giảm: Ưu tiên nối các Đỉnh với nhau

Xu Hướng 5

Như vậy chúng ta đã đi được nửa bài học ngày hôm nay về Xu HướngTrendline. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ vài vấn đề quan trọng mà các Trader thua lỗ thường không để ý. Đó là khi nào thì kết thúc một xu hướng?

Để biết khi nào một xu hướng kết thúc thì chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi sau: Cấu Trúc Thị Trường đã thay đổi hay chưa?

Thay Đổi Xu Hướng Theo Đỉnh Đáy

Chúng ta vừa được học ở phần đầu bài rằng thị trường có Xu Hướng là khi giá chuyển động theo một hướng nhất định (tăng hoặc giảm) và liên tiếp tạo nên Đỉnh sau thấp hơn Đỉnh trước, Đáy sau thấp hơn Đáy trước (trong thị trường giá giảm) và ngược lại Đỉnh sau cao hơn Đỉnh trước, Đáy sau cao hơn Đáy trước (đối với thị trường giá tăng). Từ đó chúng ta có thể xác định một xu hướng sẽ kết thúc khi giá chuyển động và tạo nên Đáy sau thấp hơn Đáy trước - Cấu Trúc Thị Trường đã thay đổi (Xu Hướng Tăng đã kết thúc

image

Đỉnh sau cao hơn Đỉnh trước - Cấu Trúc Thị Trường đã thay đổi (Xu Hướng giảm đã kết thúc

image

Thay Đổi Xu Hướng Theo Breakout

Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể xác định một Xu Hướng kết thúc khi giá chuyển động Breakout khỏi một Trendline

  • Giá đang chuyển động trong 1 Trendline Giảm Brekouttăng giá

Xu Hướng 8

  • Giá đang chuyển động trong 1 Trendline Tăng Brekoutgiảm giá

Xu Hướng 9

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết bài học ngày hôm này về Xu Hướng và Trendline, cũng như một số cách có thể xác định khi nào thì một Xu Hướng kết thúc.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Cách Giao Dich Khi thị trường Sideway trong bài học tiếp theo của loạt bài về Khóa Học Price Action || Bài 5: Giao Dịch Theo Xu Hướng

TAGS :


Bài Viết Ngẫu Nhiên