PHÂN TÍCH AUD/USD, D1, 8:00; 13/08/2018

PHÂN TÍCH AUD/USD, D1, 8:00; 13/08/2018 by AZINVEX

Nhận xét và Phân tích

  • Cặp tiền AUD/USD xu hướng giảm mạnh từ đầu năm 2018. Các đỉnhđáy sau duy trì thấp hơn các đỉnh và đáy trước, theo Nelson thì đây đã đủ xác nhận và củng cố xu hướng giảm. Trước hết, chúng ta có thể ưu tiên lệnh Sell và tìm dữ liệu để xác nhận điểm vào lệnh phù hợp.
  • Theo mô hình sóng Elliot, sóng từ đầu năm 2018 là sóng giảm - điểm kết thúc sóng 5 (7/2/2018) đã hoàn tất và đi ngay sau pha sóng chủ là đợt sóng điều chỉnh A-B-C.
  • Mô hình giá di chuyển vượt cận dưới BolligerBand, khả năng sẽ xuất hiện những nhịp phục hồi tăng ngắn hạn để kiểm tra lại cản Swing vừa vượt.
  • Mô hình giá AUD/USD di chuyển SideWay 0.73099 - 0.74680. Tín hiệu giá Break-out ra khỏi xu hướng hiện tại khi xuất hiện 01 thanh nến đỏ xuyên mạnh qua vùng hỗ trợ 0.73099. Cần chờ tín hiệu từ chối hồi giá để có thể vào lệnh Sell tiếp theo cho xu hướng sắp tới.

Sau tất cả, phe Gấu đã chiếm ưu thế hiện tại cho cặp tiền AUD/USD. Tuy nhiên, chúng ta phải xây dựng phương án nếu phe Bò quay trở lại đẩy giá thoát khỏi kênh xu hướng giảm hiện tại. Chúng ta cần chờ tín hiệu 01 thanh nến đỏ từ chối hồi giá sau khi break khỏi hỗ trợ và sideway ngày 10/08/2018 mới xem xét vào lệnh Sell.

Kết luận:

  • Phe Gấu chiếm ưu thế đẩy giá xuống AUD/USD.
  • Nếu giá đóng cửa 13/08/2018 phục hồi tăng, nằm trong khu vực cản Swing vừa break. thì chúng ta tiếp tục quan sát, không vào lệnh.
  • Nếu giá đóng cửa 13/08/2018 chạm cản Swing và quay lại đóng cửa giảm có thể vào lệnh Sell - Takeprofit 0.72199, stoploss 0.73500 
Bài Viết Ngẫu Nhiên