Phân Tích NZDUSD H1 - 12:10 (GMT+7) 05-12-2018

Phân Tích NZDUSD H1 - 12:10 (GMT+7) 05-12-2018 by AZINVEX

Nhận Xét Và Phân Tích

  • Xác Nhận Kết Thúc Mô Hình 5 Sóng Extended và bắt đầu trong sóng điều chỉnh
  • Trong Sóng Điều Chỉnh đã phá vỡ vùng của sóng B, đợt Sóng C này khá tiềm năng đẩy giá xuống
  • Tuy nhiên, nếu nhìn tổng quan thị trường ở khung thời gian lớn hơn:
  • Đợt 5 Sóng Lớn Extended ta xem như sóng 1
  • Đợt Sóng Hiện Tại đang trong giai đoạn sóng 2
  • Từ đó, khả năng hình thành Sóng Flat về mặt Trung Hạn cho đợt sóng 2 này 


Kết Luận 

  • Giá dự kiến tiếp theo sẽ về vùng 0.382 và 0.5 của Fibonacci (Sóng A trong Flat) 
  • Sau đó, khả năng tiếp theo sẽ hồi về đợt 3 sóng theo mô hình Flat (Sóng B trong Flat) 
  • Tại vùng này, nếu chúng ta thấy được tín hiệu hình thành đợt sóng C trong Flat, lập tức cố gắng bắt sóng 3 trong sóng C bằng hiện tượng Breakout vùng sóng 2


Bài Viết Ngẫu Nhiên