Một Số Vùng Giá Đáng Chú Ý - Ngày 20/2/2019

Gbp/Nzd

H4: Hiện tại xu hướng giảm vẫn được ủng hộ (đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn)
Giá đang trong kệnh giá giảm, và hiện đang có dấu hiệu tạo đỉnh để hoàn thành sóng 4 (Elliott waves) tại khu vực sát đường trendline giảm - đồng thời cũng là vùng cung mạnh. Chúng ta chờ đợi giá phản ứng tại khu vực này, nơi được cho là điểm xoay của thị trường để xác lập đỉnh mới (thấp hơn đỉnh trước đó)

image

Chiến Lược Giao Dịch

Chờ giá hình thành xong đỉnh mới để có thể tham gia thị trường với lệnh Sell

Gbp/Chf

Daily: Hôm qua ghi nhận 1 ngày tăng điểm mạnh mẽ của đồng Gbp
H4: Hiện tại giá đã Breakout lên khỏi kênh giá giảm trung hạn

image

Chiến Lược Giao Dịch

Chờ giá back test lại khu vực trendline vừa bị phá vỡ, đồng thờ là vùng cầu mạnh để mở lệnh Buy

Gbp/Usd (Scalping)

Rất tiếc chiến lược Buy G/U hôm qua đã không thành công vì nhịp hồi giá ngày hôm qua khá ngắn. Chiến lược hôm nay vẫn là Buy theo xu hướng

image

Usd/Chf (Scalping)

Chiến lược Sell Usd/Chf đầu tuần đã thành công. Chiến lược hôm nay vẫn là chờ Sell theo xu hướng 

image

Bài Viết Ngẫu Nhiên