PHÂN TÍCH GBPCAD, H4, 28/09/2018

PHÂN TÍCH GBPCAD, H4, 28/09/2018 by AZINVEX

Nhận Xét và Phân Tích

  • Cặp tiền GBPCAD khung giờ H4 biến động sideway 1.69666 - 1.72000.

  • Cản kháng cự 1.72000 (màu đỏ) khá mạnh khi mẫu hình nến quay đầu giảm khá mạnh khi giá không vượt được.

  • Giá hiện tại đang di chuyển trong khu vực hỗ trợ (màu xanh).

  • Cần chờ tín hiệu break out để xác định vào lệnh cho cặp tiền GBPCAD.

Kết Luận

  • Cần chờ giá di chuyển khỏi khu vực hỗ trợ để vào lệnh.

  • Giá đóng cửa vượt EMA 20 (1.70800) có thể xem xét vào lệnh Buy: take profit 1.72000, Stop loss 1.70000.

  • Giá Break out khỏi cản hỗ trợ (màu xanh) có thể xem xét vào lệnh Sell: take profit 1.69000, stop loss 1.70800

Bài Viết Ngẫu Nhiên