PHÂN TÍCH GBP/USD, D, 16/08/2018

PHÂN TÍCH GBP/USD, D, 16/08/2018 by AZINVEX

  • Diễn biến cặp tỷ giá GBPUSD, D

  • Tỷ giá GBPUSD sau một thời gian dài giảm mạnh, hiện tại đang hướng xuống vùng cản hỗ trợ (Support) 1.26561.
  • Xem lại lịch sử vùngcản hỗ trợ (Support) 1.26561 là vùng cản quan trọng, phe mua đã cố gắng đẩy giá break out vùng 1.26561 ít nhất 4 lần kể từ ngày 10/11/16 - 28/03/17 nhưng fail break out,
  • đến ngày 18/4/17 phe mua đã chiến thắng break out vùng cản 1.26561 đẩy giá lên vùng 1.30275. ngày 20/6/17 lần đầu tiên sau khi bị break phe bán đã kéo giá xuống về vùng cản hỗ trợ (Support) 1.26561 nhưng lần này phe mua đã chiến thắng và đẩy giá tiếp tục lên cao đến vùng 1.43486
  • và đây là lần thứ 2 giá trở lại Vùng cản hỗ trợ (Support) 1.26561 với những biến động trên cho ta thấy vùng cản hỗ trợ (Support) 1.26561 là vùng giá quan trọng

  • Kết luận:

  • Nếu Giá break out vùng cản hỗ trợ (Support) 1.26561 và nến xác nhận có giá đóng cửa nằm dưới vùng 1.25887 ta vào lệnh sell. take profit 1 tại vùng 1.24054 vs take profit 2 tại vùng 1.21942 stop loss trên vùng 1.26561
  • Nếu Giá không break được cản hỗ trợ (Support) 1.26561 và có giá đóng cửa nằm ở trên vùng 1.28159 ta vào lệnh Buy, take profit 1.30032 vs Stop loss 1.27561

Bài Viết Ngẫu Nhiên