BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 2, 17/09/2018

  • Vào lúc 16h00 ngày Hôm nay hàng loạt chỉ số CPI được EUR công bố. Trong đó có “Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 8)” đây là báo cáo quan trọng của EUR trong đầu tuần này - Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát. Theo các chuyên gia nhận định thì chỉ số đạt ở mức 2.0% bằng với cùng kỳ trước dự báo đồng EUR sẽ có thể biến động trong thời gian công bố
  • Hôm nay Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu sẽ có hai bài phát biểu của Peter Praet và Yves Mersch
    • Vào lúc 18h15, Peter Praet - thành viên Ban Điều Hành Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu - sẽ phát biểu. Bài phát biểu của ông thường chứa những dấu hiệu về định hướng của chính sách tiền tệ có khả năng xảy ra trong tương lai.
    • Vào lúc 20h00, Yves Mersch là một thành viên Ban Điều Hành Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu. Lời hứa hẹn phát biểu trước công chúng của ông thường được dùng để tìm ra những manh mối tinh tế về chính sách tiền tệ trong tương lai.
    • Dự báo đồng EUR sẽ ảnh hưởng sau khi bài phát biểu được công bố.
  • Một tin quan trọng cuối ngày của CANADA được công bố vào lúc 19h30 về việc Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 7) - Mua Bán Chứng Khoán Nước Ngoài (Foreign Securities Purchases) đo lường giá trị tổng thể các chứng khoán, trái phiếu và tài sản thị trường tiền tệ trong nước được mua bởi các nhà đầu tư nước ngoài, theo các chuyên gia dự báo chỉ số kỳ vọng cho kỳ này là 4.35B so với 11.55B kỳ trước . Dự đoán đồng CAD sẽ biến động trong thời gian trên.
Bài Viết Ngẫu Nhiên