BẢNG TIN KINH TẾ, THỨ 3, 11/09/2018

  • Vào lúc 15h30 trong ngày, Anh công bố 2 tin quan trọng:
    • Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 7) - Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công ty và chính phủ trả tiền cho lao động, bao gồm các khoản thưởng. Số liệu Thu Nhập Trung Bình mang đến cho chúng ta dấu hiệu tốt về tăng trưởng thu nhập cá nhân trong một tháng nhất định. Theo cá chuyên gia nhận định thỉ mức dự báo chỉ số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 7) 2.4% bằng với cùng kỳ trước
    • Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 8) - Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp đo lường sự thay đổi số lượng người thất nghiệp tại Anh Quốc trong tháng báo cáo. Xu hướng tăng biểu thị tình trạng yếu kém trong thị trường lao động, kéo theo tác động đi xuống với chi tiêu của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế. Theo dự báo số lượt thay đổi trợ cấp thất nghiệp là 10.0K tăng 3.8K so với kỳ trước , Đồng GBP sẽ có bến động mạnh trong thời gian trên
  • Vào lúc 16h00 trong ngày, Đức công bố Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 9) - Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế từ Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Âu (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung - ZEW) của Đức đánh giá triển vọng kinh tế sáu tháng. Mức độ cao hơn 0 chứng tỏ sự lạc quan; mức độ thấp hơn biểu thị sự bi quan. Dữ liệu thực tế được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 350 nhà đầu tư tổ chức và chuyên viên phân tích của Đức. Theo các chuyên gia chỉ số dự báo sẽ được công bố là -14.0 so với -13.7 cùng Kỳ. Đồng EUR sẽ chịu ảnh hưởng và biến động trong thời gian trên
  • Tối nay Mỹ có một báo cáo quan trọngcơ hội việc làm của JOLTs tháng 7 lúc 21h00. Kỳ vọng cho báo cáo này cũng là giảm nhẹ từ 6.662M xuống 6.646M. Dự báo đồng USD sẽ biến động trong thời gian trên
Bài Viết Ngẫu Nhiên